Giỏ hàng của bạn
Danh mục sản phẩm

Hạ thế (Power Distribution)

Aptomat MCCB: EZS - EZC - LV5 - LV4 - NS  (Từ 10A đến 3200A)
Máy cắt ACB: EVS - MVS - NW - MTZ - NT (Từ 630A đến 6300A)
Chuyển nguồn ATS: ATS Compact NS - ATS Compact NSX - ATS Masterpact NT - ATS Masterpact NW
Tụ điện hạ thế: Easy Can - VarPlus Can
Đồng hồ đo điện năng 
-49%
Schneider Electric
791,600₫ 1,567,500₫
-49%
Schneider Electric
617,800₫ 1,223,200₫
-49%
Schneider Electric
15,021,300₫ 29,745,100₫
-49%
Schneider Electric
12,517,700₫ 24,787,400₫
-49%
Schneider Electric
12,517,700₫ 24,787,400₫
-49%
Schneider Electric
11,978,300₫ 23,719,300₫
-49%
Schneider Electric
9,629,100₫ 19,067,400₫
-49%
Schneider Electric
9,629,100₫ 19,067,400₫
-49%
Schneider Electric
19,224,800₫ 38,068,800₫
-49%
Schneider Electric
13,624,200₫ 26,978,600₫
-49%
Schneider Electric
13,624,200₫ 26,978,600₫
-49%
Schneider Electric
12,816,500₫ 25,379,200₫
-49%
Schneider Electric
10,480,100₫ 20,752,600₫
-49%
Schneider Electric
10,480,100₫ 20,752,600₫
-49%
Schneider Electric
776,100₫ 1,536,700₫